Herstel beging met het besluit om je krachtig te verzetten tegen de verslaving. De kwaliteit van deze beslissing is de beste voorspeller op succes!

Een beslissing om te veranderen is dus meer dan een verlangen, het is meer concreet, hoe concreter hoe beter. Maar om een krachtige beslissing te kunnen nemen is er heel wat nodig. Bereidt zo een beslissing goed voor!

Hoe pak je het aan?

Om zo een sterke beslissing te nemen moet je weten hoe je het gaat aanpakken, meteen stoppen of in stapjes? Waarop je moet letten. Wat de valkuilen zijn en welke situaties het je moeilijk zullen maken. Ga je het alleen doen of betrek je er anderen bij (vrienden, therapeut, zelfhulpgroep)? Dat kan allemaal helpen om er in te geloven. Want als je er niet in gelooft verzeil je snel in ambivalentie (zie verder). Voorbereiding vraagt ook nadenken: wat is verslaving, wat is dat voor mij, wat zijn de mogelijkheden om er hulp rond te krijgen (huisarts, therapeut, gespecialiseerd centrum, zelfhulpgroep)? 

Voorbereiding

De voorbereiding is belangrijk omdat impulsieve stops soms even impulsief terug een start geven.  Mensen kunnen de lat te hoog leggen, meteen met alles willen stoppen. Een mislukking brengt hen verder van huis en doet hen het geloof verliezen dat het ooit zal kunnen. Het verhoogt de kans dat ze berusten in hun toestand en verder leven als 'stille' verslaafden. Dat is iemand die in stilte afziet, zijn problematiek verstopt en daarbij zich heel wat ontzegt.

Een goed voorbereide beslissing houdt er rekening mee dat er een terugval kan zijn. Met kennis van wat verslaving is, wat het met je brein doet, weet je dat dit kan gebeuren. Ook daar moet je op voorbereid zijn. Wat doe je nadat het is gebeurd? Met wie praat je er over? Wat heb je voorzien om meteen daarna je beslissing aan te houden, terug te stoppen en niet op te geven? 

Afkeer

Een sterke beslissing is vaak gebaseerd op een enorme afkeer van het verslavende product of het verslavend gedrag. Waar je vroeger dacht dat het lekker was, iets opleverde of je 'vrienden' bezorgde, besef je als je nuchter bent dat het alleen maar miserie geeft en onvrijheid. Het gevoel dat je het product nodig hebt, meer nodig dan al het andere, is ontmaskerd en voelt aan als fake. Je hebt het niet nodig, je bent vrijer zonder.  Ook dat moet je cultiveren om je aan je beslissing te houden.  Daarom zijn zelfhulpgroepen zo belangrijk. Iedereen heeft daar ongeveer hetzelfde meegemaakt en zoekt steun bij elkaar om het vol te houden. Praten is de eerste stap.

Verminderde aantrekkingskracht

Waarom is een duidelijke beslissing cruciaal? Het engageert jezelf als persoon, jij wil het en jij doet het. Je gaat het van niemand cadeau krijgen. Passief een medicijn slikken gaat het niet oplossen. Medicijnen kunnen helpen, maar pas na een sterke beslissing. Vanuit de neurobiologische theorie over verslaving weet men dat een duidelijke keuze om een verslavend gedrag drastisch te beperken of te stoppen als het ware een hindernis opwerpt waardoor ook de aantrekkingskracht van het product of het gedrag vermindert.

 

Volgende: Ambivalentie 

Nieuw

 
 
 
 


 
Verslaving & Herstel
Nieuw tijdschrift over verslavingsproblematieken
'Dit tijdschrift is een informatiebron, maar ook een spreekbuis en een uitwisselingsplatform. Elke onderzoeker, elke zorgverlener maar ook elke zorggebruiker (en de familie) kan er informatie in vinden en eigen ervaringen en inzichten delen.'
   — Frieda Matthys, hoofdredacteur
 
 
 
Het nieuwe tijdschrift Verslaving & Herstel wil bijdragen aan vernieuwing en verbetering van preventie en hulpverlening inzake verslavingsproblematieken.
 
Het stimuleert de reflectie over verslavingsgedrag vanuit gezondheids-, emancipatorisch en herstelgericht perspectief.
 
Verslaving & Herstel bundelt gereviewde bijdragen vanuit wetenschap en praktijk in een goed leesbare vorm. Het brengt kennis en ervaring in Nederland en Vlaanderen dichter bij elkaar.
 
Verslaving & Herstel richt zich op de geestelijke gezondheidszorg (zorggebruikers, hulpverleners, onderzoekers) maar ook op justitie, politie en beleidsmedewerkers.
 
Kernredactie
  • Frieda Matthys (hoofdredacteur, psychiater UZ Brussel, titularis psychiatrie en medische psychologie, VUB, Brussel)
  • Paul Van Deun (hoofdredacteur, klinisch psycholoog, voorzitter VAD, Brussel)
  • Cleo Crunelle (redactiesecretaris, docent VUB, arts-neurowetenschapper UZ Brussel)
  • Dike van de Mheen (hoogleraar Transformaties in de zorg, Tranzo Tilburg University)
  • Wouter Vanderplasschen (hoofddocent en vakgroepvoorzitter vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent)
 
Inhoud van het eerste nummer
 
√ Redactioneel: verslaving én herstel
(Frieda Matthys)
 
√ Verslavingszorg. Rijk verleden en hoopvolle toekomst
(Wim van den Brink)
 
√ ‘First things first’. Het belangrijkste eerst
(Hendrik Peuskens & Koen Buntinx)
 
√ Resultaten van de Life in Recovery survey in Nederland en Vlaanderen 
 (Wouter Vanderplassen, Thomas Martinelli, Lore Bellaert, Gera Nagelhout & Dike van de Mheen)
 
√ Fototentoonstelling Recovery Pathways 
(Jessica De Maeyer & Tijs Van Steenberghe)
 
√ Terugblik op 150 jaar preventie van alcoholproblemen in Vlaanderen
(Joris Casselman)
 
√ De Social Norms toegepast op 55-plussers
(Nicole Curvers, Aude Silvestre, Johanna K.M. Elbel, Hans B. Dupont & Guido Van Hal)
 
√ Herstel
(Catherine Leyten)
 
√ Behandeling met N-acetylcysteïne bij zwangerschap en zucht naar cannabis
(Tim van Grinsven, Maarten Belgers & Boukje A.G. Dijkstra)
 
√ IkPas en Tournée Minérale
(Paul Van Deun)
 
√ Abstract verpakt - berichtgeving in de media
(Frieda Matthys)
 
Lees het eerste nummer gratis digitaal: klik hier.
 
 
Periodiciteit
Verslaving & Herstel verschijnt vier keer per jaar: in maart, juni, september en december. 
 
Abonnementsprijzen
Abonnementsprijs voor één jaargang:
− individueel: € 95,-
− studenten: € 47,50
− groepsabonnement: € 135,- (drie exemplaren van hetzelfde nummer op één adres)
 
Inclusief: btw,verzending van vier nummers en gratis digitale toegang via App Store en Google Play.
 
Los nummer
Een los nummer bestellen kan via verslaving@spabonneeservice.nl.
De prijs voor een los nummer bedraagt 30 euro + 4,95 euro verzending.
 
 
ABONNEREN is heel eenvoudig:
  • Of vul het online bestelformulier via onderstaande link in:
 
Bedankt voor uw bestelling!
 
Uitgeverij Gompel&Svacina
Reebokweg 1, 2360 Oud-Turnhout
Rietveldenweg 60, 5222 AS 's-Hertogenbosch
 
BTW BE 0688.872.323
RPR Antwerpen afdeling Turnhout
Gompel&Svacina uitgevers informeert u graag periodiek over uw vakgebied.
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen