Hoofdstuk 1: Vele facetten van verslavingsgedrag

13 Hypergevoeligheid
16 Op automatische piloot
19 Ambivalentie en het stockholmsyndroom
25 Stigma
29 Nooit voldaan
31 Het verslaafde denken
38 Grillig verloop
42 Ziektetheorieën
45 Dan maar in therapie?
49 Gezichten van verslaving

Hoofdstuk 2: Verslavingsmechanismen

51 Verslavingsgedrag definiëren 
55 Drugs en het brein
60 Verslavingsgedrag is context gebonden
68 Beschikbaarheid als magneet
78 Het appetizer-effect
80 Zien eten doet eten
86 Verslaving, automatisch gedrag en now-appeal
92 Craving of hunkering
97 Gebrekkige responsonderdrukking
101 De voldoening wordt gekaapt
104 Verslaving als hersenziekte?
109 Het persoonlijke verhaal van Nora Volkow
111 Machteloosheid houdt het verslavingsgedrag in stand

Hoofdstuk 3: Slimmer dan de verslavingsmechanismen

119 Kapers van gedachten
120 Van prikkels naar scenario’s
125 Hoog-risicosituaties
131 Valkuilen: denken sterker te zijn dan het product
133 Het effect van alcohol en andere drugs
147 Gameverslaving en gokken
154 In therapie
169 Ouders, partners en kinderen
175 Verschillende therapeutische visies op verslavingsgedrag
185 Preventie: gedrag begrenzen
188 Samenvattend
193 Bibliografie

 

Lees meer op de website van de uitgever