Kenmerkend voor een verslaving zijn de ambivalentiegevoelens. Dat wil zeggen dat men een dubbel gevoel heeft bij het gebruik van bijvoorbeeld alcohol: Men weet dat het niet goed is, om zo veel of zo vaak te drinken, maar vindt het toch altijd lekker, men kan er zin in hebben.

Moeilijke keuze

Dat maakt het moeilijk om een keuze te maken om eens een tijd volledig te stoppen om risico’s te vermijden. De ambivalentie zorgt ervoor dat men voor tussenoplossingen kiest, om minder te drinken bijvoorbeeld, zodat de negatieve gevolgen mogelijk vermeden worden maar dat men zich niks moet ontzeggen. Hierbij wordt vaak genegeerd dat alcohol het moeilijk maakt omdat het de herhalingsdrang aanwakkert, meer drinken dus. En ook dat een beetje alcohol het beoordelingsvermogen verdooft en de rem op het gedrag verlamt.

Ambivalentie maakt dat men de oplossing verwacht van zijn eigen karaktersterkte, men moet én kunnen drinken én tijdig kunnen stoppen om geen negatieve gevolgen meer te hebben. Dat is de lat wel heel hoog leggen. Bij mislukken voelt men zich heel klein en machteloos. Het geloof in verandering zakt dan onder nul en het zal een hele tijd duren voor men opnieuw een poging gaat wagen om iets aan de verslaving te doen.

Waar komt die ambivalentie vandaan?

Komt die uit een rationele afweging van -voor en -nadelen van alcohol? Of is de ambivalentie het gevolg van een sterke irrationele drang naar het product die men voor zichzelf probeert te rationaliseren, uit te leggen? Wat maakt dat alcohol of andere drugs, mensen zo sterk kunnen motiveren om ondanks de negatieve consequenties toch te blijven doordoen? Wat maakt dat die producten door hen als zo belangrijk worden ervaren?

Dat heeft allemaal met hun impact op het functioneren van onze hersen te maken. Door langere tijd, of regelmatig, stevige dosissen te nuttigen, worden de hersenen (het gedragsmotivatiesysteem) als het ware in een plooi gelegd dat verder gebruiken zeer wenselijk maakt, tenminste als de mogelijkheid daartoe bestaat. De beschikbaarheid is een essentiële voorwaarde omdat ons brein niet in het ijle opereert maar interrogeert met wat er zich in de context aanbiedt. De gedragsmechanismen zijn adaptief, ze passen zich aan, aan wat het organisme nodig heeft en wat de leefomgeving biedt. Omdat die interactie zich vaak herhaalt ontstaat er een verwachtingspatroon. Het brein reageert op wat het verwacht. Als het verwacht dat het product beschikbaar is zal de drang ernaar erg groot zijn. Als er hindernissen worden waargenomen en de verwachting is dat het niet beschikbaar is zal de drang om te gebruik veel lager zijn.  De verklaring hiervoor is te vinden in het dopamine mechanisme, de neurotransmitter die de activiteit van het  meso-limbische motivatiesysteem regelt. De dopamine neemt toe door de inname van o.a. alcohol en alle andere producten waaraan mensen verslaafd kunnen raken.  Zie daarvoor de artikels in de Sectie Neurobiologie Verslaving . Een eenvoudigere toelichting is te vinden in het boek: Het Gekaapte Brein, verslavingsgedrag beter begrijpen.”

 

 

 

 

Nieuw

 
 
 
 


 
Verslaving & Herstel
Nieuw tijdschrift over verslavingsproblematieken
'Dit tijdschrift is een informatiebron, maar ook een spreekbuis en een uitwisselingsplatform. Elke onderzoeker, elke zorgverlener maar ook elke zorggebruiker (en de familie) kan er informatie in vinden en eigen ervaringen en inzichten delen.'
   — Frieda Matthys, hoofdredacteur
 
 
 
Het nieuwe tijdschrift Verslaving & Herstel wil bijdragen aan vernieuwing en verbetering van preventie en hulpverlening inzake verslavingsproblematieken.
 
Het stimuleert de reflectie over verslavingsgedrag vanuit gezondheids-, emancipatorisch en herstelgericht perspectief.
 
Verslaving & Herstel bundelt gereviewde bijdragen vanuit wetenschap en praktijk in een goed leesbare vorm. Het brengt kennis en ervaring in Nederland en Vlaanderen dichter bij elkaar.
 
Verslaving & Herstel richt zich op de geestelijke gezondheidszorg (zorggebruikers, hulpverleners, onderzoekers) maar ook op justitie, politie en beleidsmedewerkers.
 
Kernredactie
  • Frieda Matthys (hoofdredacteur, psychiater UZ Brussel, titularis psychiatrie en medische psychologie, VUB, Brussel)
  • Paul Van Deun (hoofdredacteur, klinisch psycholoog, voorzitter VAD, Brussel)
  • Cleo Crunelle (redactiesecretaris, docent VUB, arts-neurowetenschapper UZ Brussel)
  • Dike van de Mheen (hoogleraar Transformaties in de zorg, Tranzo Tilburg University)
  • Wouter Vanderplasschen (hoofddocent en vakgroepvoorzitter vakgroep Orthopedagogiek, Universiteit Gent)
 
Inhoud van het eerste nummer
 
√ Redactioneel: verslaving én herstel
(Frieda Matthys)
 
√ Verslavingszorg. Rijk verleden en hoopvolle toekomst
(Wim van den Brink)
 
√ ‘First things first’. Het belangrijkste eerst
(Hendrik Peuskens & Koen Buntinx)
 
√ Resultaten van de Life in Recovery survey in Nederland en Vlaanderen 
 (Wouter Vanderplassen, Thomas Martinelli, Lore Bellaert, Gera Nagelhout & Dike van de Mheen)
 
√ Fototentoonstelling Recovery Pathways 
(Jessica De Maeyer & Tijs Van Steenberghe)
 
√ Terugblik op 150 jaar preventie van alcoholproblemen in Vlaanderen
(Joris Casselman)
 
√ De Social Norms toegepast op 55-plussers
(Nicole Curvers, Aude Silvestre, Johanna K.M. Elbel, Hans B. Dupont & Guido Van Hal)
 
√ Herstel
(Catherine Leyten)
 
√ Behandeling met N-acetylcysteïne bij zwangerschap en zucht naar cannabis
(Tim van Grinsven, Maarten Belgers & Boukje A.G. Dijkstra)
 
√ IkPas en Tournée Minérale
(Paul Van Deun)
 
√ Abstract verpakt - berichtgeving in de media
(Frieda Matthys)
 
Lees het eerste nummer gratis digitaal: klik hier.
 
 
Periodiciteit
Verslaving & Herstel verschijnt vier keer per jaar: in maart, juni, september en december. 
 
Abonnementsprijzen
Abonnementsprijs voor één jaargang:
− individueel: € 95,-
− studenten: € 47,50
− groepsabonnement: € 135,- (drie exemplaren van hetzelfde nummer op één adres)
 
Inclusief: btw,verzending van vier nummers en gratis digitale toegang via App Store en Google Play.
 
Los nummer
Een los nummer bestellen kan via verslaving@spabonneeservice.nl.
De prijs voor een los nummer bedraagt 30 euro + 4,95 euro verzending.
 
 
ABONNEREN is heel eenvoudig:
  • Of vul het online bestelformulier via onderstaande link in:
 
Bedankt voor uw bestelling!
 
Uitgeverij Gompel&Svacina
Reebokweg 1, 2360 Oud-Turnhout
Rietveldenweg 60, 5222 AS 's-Hertogenbosch
 
BTW BE 0688.872.323
RPR Antwerpen afdeling Turnhout
Gompel&Svacina uitgevers informeert u graag periodiek over uw vakgebied.
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen