Het Gekaapte Brein, verslavingsgedrag beter begrijpen.

Uitgegeven bij PelckmansPro, 2018 

Opzet van het boek:

Mensen met alcohol- of andere drugsproblemen voelen zich onvrij en machteloos. Ze kunnen zich moeilijk verzetten tegen de innamedrang en blijven doorgaan ondanks de negatieve gevolgen. Veel opvattingen over verslaving zijn vaak fatalistisch of moraliserend en bieden weinig perspectief.


De laatste jaren hebben de neurowetenschappen verschillende mechanismen beschreven waarbij de hersenfuncties verstoord raken door frequent gebruik van roesmiddelen of door gokken en gamen. Paul Van Deun vertaalt in dit boek de bevindingen uit dit onderzoek naar de praktijk van de gesprekstherapie. Hoe kunnen we verslaving beter begrijpen en hoop bieden? Waaraan moet de therapie werken? Welke handvaten geven de breinwetenschappen om de weg naar de verandering eenvoudiger te maken?


Het gekaapte brein verwerkt recente neurobiologische inzichten over verslaving tot een toepasbare praktijk. Het richt zich tot al wie te maken heeft met dit veelvoorkomende
maatschappelijke probleem. Dat kunnen zowel eerstelijns professionals zijn (artsen, psychologen, maatschappelijk werkers) als de betrokkene zelf of de familie die zich minstens evenveel vragen stelt. 


Paul Van Deun is klinisch psycholoog. Hij was 33 jaar directeur van De Spiegel, centra voor drugsverslaafden in Kessel-Lo en Asse. Hij volgt nu als ambulant therapeut de neurobiologische ontwikkelingen op de voet en biedt van daaruit herstelgericht advies aan zijn patiënten .

Lees meer op de website van de uitgever: