Tijdschrift Verslaving & Herstel wil bijdragen aan vernieuwing en verbetering van preventie en hulpverlening inzake verslavingsproblematieken. Ook wil het de reflectie over verslavingsgedrag stimuleren, vanuit gezondheids-, emancipatorisch en herstelgericht perspectief. Het tijdschrift is aan zijn 3e jaargang toe.

Verslaving & Herstel bundelt bijdragen vanuit wetenschap en praktijk in een goed leesbare vorm en wil kennis en ervaring in Nederland en Nederlandstalig België dichter bij elkaar brengen. De wetenschappelijke artikelen zijn peer-reviewed.

Verslaving & Herstel richt zich in de eerste plaats tot deskundigen, geïnteresseerden en mensen met persoonlijke ervaring die betrokken zijn bij de preventie, behandeling en maatschappelijke opvang van middelengerelateerde problematiek en verslavingen. Het tijdschrift richt zich op de geestelijke gezondheidszorg (zorggebruikers, hulpverleners, onderzoekers) maar ook op functionarissen van justitie en politie en op beleidsmedewerkers.

 

Voor meer info: Uitgeverij Gompel & Svacina

Website tijdschrift met abstracts van artikels en mogelijkheid om manuscripten in te dienen: www.tijdschriftverslavingherstel.eu