Deze onverwachte periode van thuiszitten doet ervaren hoe sterk een veranderde context het gedrag beïnvloedt. Dat houdt risico's in maar ook kansen. 

Leren over Gedrag: 

3. Meer of minder alcohol door Corona?

2. Gedrag in Onzekere Tijden

1. Gewoontegedrag